Senter for livsstilsmedisin

Medlemsordning avsluttet
Stripe (betalingsportalen) har feilaktig vurdert vår virksomhet til å være et nettbasert apotek og lytter ikke til våre innsigelser. Vår medlemsordning blir dermed tvangsavsluttet 6.3.2018. Alle som har betalt for medlemskap vil få tilsvarende rabatter ut den tiden de har betalt for. Dette kom nokså brått og uventet. Vi diskuterer foreløpig hva vi skal gjøre videre. Vi beklager de ulempene dette medfører.

Joakim Iversen
Nina Husø
Tor Strømsnes
Linda Fjelddalen
Aicha Aibo